Telekom Kabel i Solna AB

är auktoriserad återförsäljare i Sverige och Norge för Nestor Cables Oy, Finland.

Nestor Cables Oy utvecklar, tillverkar och säljer både optiska- och kopparkablar för tele-kommunikation, industri och speciella kablar samt fiberoptiska kabeltillbehör.

Nestor Cables produkter är tillverkade enligt finländska höga kvalitetskrav och har skapats för att tåla extrema förhållanden i våra nordiska länder med stora temperaturväxlingar och tjäle.

Nestor Cables tillverkar produkter för att tillgodose behoven hos telekomoperatörer, leverantörer, grossister, industri, offentlig förvaltning och försvaret. Produkterna utvecklas i nära samarbete med kunden.

Välkommen att kontakta oss för vidare information.